ZAWODY

W jakich zawodach kształcą nasi Członkowie?

 

CUKIERNIK PIEKARZ SPRZEDAWCA
© Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”