Nauka zawodu

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące w okresie XII 2022 r. – II 2023 r. wynosi nie mniej niż:

  • ­    I rok nauki/5%/ – 324,03 zł.,
  • ­   II rok nauki/6%/ – 388,84 zł.,
  • ­   III rok nauki/7%/ – 453,65 zł.,
  • ­   przyuczenie do wykonywania określonej pracy/4%/ -  259,23 zł
© Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”