Organy Cechu

 Zarząd:

- Stanisław Butka – Starszy Cechu
- Piotr Łakomy – Podstarszy Cechu
- Katarzyna Mojzykiewicz – Podstarszy Cechu
- Adam Sobczak – Członek Zarządu

- Monika Koperska - Członek Zarządu
- Artur Lisiak – Członek Zarządu
- Ryszard Gembiak – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Leszek Nowaczyk - Przewodniczący
Stefan Frąckowiak
Agnieszka Kalak-Brożyńska
Małgorzata Kosz

 

Sąd Cechowy:

Kamila Ławicka – Przewodnicząca
Dariusz Nowaczyński
Krzysztof Mohoń
Danuta Briańska

 

© Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”