Jak uzyskać certyfikat ?

Krok 1 - Czy spełniam kryteria?

Tylko firma, która prowadzi produkcję na terenie województwa wielkopolskiego (wyłączając powiaty: złotowski, międzychodzki, kępiński, ostrzeszowski i turecki) może starać się o przyznanie Prawa do produkcji Rogala Świętomarcińskiego.

Krok 2 - Jakie dokumenty?

W celu uzyskania certyfikatu należy złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli oraz deklarację zgodności z procesem produkcji (do pobrania poniżej). Dokumenty te należy przesłać na adres: Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

Krok 3 - Kto przeprowadza kontrolę?

Kontrolę procesu produkcji i wyrobu gotowego przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Kontrola przeprowadzana jest w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Krok 4 - Kto wystawi certyfikat?

Po pozytywnym przejściu kontroli Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wystawia Świadectwo jakości, na podstawie którego Cech Cukierników i Piekarzy raz w roku na początku listopada wystawia ozdobny certyfikat.

Krok 5 - Na jak długo?

Okres ważności Świadectwa jakości po pierwszej kontroli wynosi rok, przy kolejnych może wynieść nawet 3 lata. Podczas trwania ważności świadectwa jakości są przeprowadzane kontrole niezapowiedziane. Natomiast Cech Cukierników i Piekarzy ozdobne potwierdzenie wystawia co roku.

Deklaracja - do pobrania

Wniosek - wersja PDF

Wniosek - wersja DOCX edytowalna

© Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”